Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
May 2018
 1. "ช่องเขาขาด" หรือ “ช่องไฟนรก” (Hellfire Pass) เป็นเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) ช่องเขาขาดเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางนี้ การขุดเจาะช่องเขาขาดส่วนใหญ่ล้วนใช้แรงคนทั้งสิ้น ด้วยวิธีการสกัดภูเขาด้วยมือถือเป็นการทำงานที่ทารุณมากในยุคสมัยนั้น
 1. "ช่องเขาขาด" หรือ “ช่องไฟนรก” (Hellfire Pass) เป็นเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) ช่องเขาขาดเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางนี้ การขุดเจาะช่องเขาขาดส่วนใหญ่ล้วนใช้แรงคนทั้งสิ้น ด้วยวิธีการสกัดภูเขาด้วยมือถือเป็นการทำงานที่ทารุณมากในยุคสมัยนั้น
July 2015
June 2015
 1. ช่องเขาขาด | ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานพอควร |
 1. เขาอาจจะช่วยอธิบายบางอย่างให้หายข้องใจ . | ขอบคุณนะ
 1. เข้าป่า หน้าฝน ... มันใช่อ่ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ช่องเขาขาด #กาญจนบุรี คนไม่มีคู่ ก็มีภาพคู่ได้ .... ☺️
April 2015
 1. บรรยายการเงียบๆ แฝงไปได้กลิ่นอายประวัติศาสตร์ อยากให้ชวนย้อนคิดถึงผู้ที่จากไป #ทางรถไฟเก่า
 1. people vote
  • 0
   thumbs up
  • 0
   thumbs down
 2. Map
 3. Graphs of happiness