Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
 
พระใหญ่ภูคกงิ้ว กับวิวแม่น้ำโขงที่ บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ (Phra Yai at Kok Gnew Mountain) จ.เลย
  • Posts-1
  theTripPacker •  September 12 , 2013

  พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “พระใหญ่ภูคกงิ้ว” แห่งวัดปากน้ำเหือง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอร่าม หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมกับเรซิ่น องค์พระมีความสูง 19 เมตร และมีฐานกว้าง 7.2 เมตร จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีแก่พสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยได้อัญเชิญปฐวีธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ จากพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุบังพวน พระธาตุขามแก่น พระธาตุนาคูน และพระธาตุศรีสองรัก มาบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระพุทธรูป รวมทั้งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในพระเกศขององค์พระพุทธรูปด้วย ส่วนชื่อ “พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์” นี้ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นผู้ประทานนามให้ ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในรัชสมัย รัชกาลที่ 9


  • Posts-2
  theTripPacker •  September 12 , 2013

  พระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นผืนดินแห่งแรกของอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยมี “แม่น้ำเหือง” แม่น้ำอีกสายที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง สปป.ลาว กับไทย ซึ่งตรงบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงนั้นจะเห็นเป็นแม่น้ำสอง สี เพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี้มีสีเข้ม-อ่อนต่างกันอย่างชัดเจน เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงในมุมสูง อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กำลังจะลาลับเหลี่ยมเขาไป

  • Posts-3
  theTripPacker •  September 12, 2013
  • Posts-4
  theTripPacker •  September 12 , 2013

  การสักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วนั้น ชาวบ้านนิยมธูปเทียน และบายศรีดอกไม้มาถวายด้วย สังเกตุได้จากบริเวณฐานขององค์พระพุทธรูปจะมีบายศรีดอกไม้วางอยู่เต็มไปหมด ซึ่งดอกไม้ ธูปเทียน จะมีวางขายอยู่ที่บริเวณทางเข้า สามารถเลือกซื้อ เลือกหาได้ตามความพอใจ ซึ่งส่วนใหญ่คุณป้า คุณยายที่มานั่งขายอยู่นั้นจะจัดดอกไม้ไว้เป็นชุดๆ ราคาชุดละ 10 บาทเท่านั้น ถ้าหากมีโอกาสไปเที่ยวที่อำเภอเชียงคานแล้วอย่าลืมแวะมาสักการะพระใหญ่ภู คกงิ้วเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ

  • Posts-5
  theTripPacker •  September 12, 2013
  • Strong point:
  • องค์พระขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย และบริเวณนี้ยังเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง ทำให้เห็นเป็นแม่น้ำสองสี
  • Weak point:
  • ระหว่างทางไปยังพระใหญ่ภูคกงิ้ว ถนนไม่ค่อยดีนัก และไม่มีที่จอดรถ ต้องจอดรถบริเวณไหล่ทาง
  • Conclusion:
  • พระใหญ่ภูคกงิ้วตั้งอยู่บนยอดภูคกงิ้ว มีทัศนียภาพที่สวยงาม เราสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งโขงจากมุมสูง ดูชาวบ้านที่สัญจรไป-มาทางเรือ หรือล่องเรือหาปลาในแม่น้ำ
  Score
  • Posts-6
  theTripPacker •  September 12 , 2013

  ข้อมูลทั่วไป

  ที่อยู่ : ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

  GPS : N17 49 10.14, E101 33 15.48

  เวลาทำการ : 9.00-21.00 น.

  ช่วงเวลาแนะนำ : ตลอดทั้งปี

  ไฮไลท์ : วิวสองฝั่งแม่น้ำโขงอันสวยงาม ชมจุดที่แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงมาบรรจบกันจนเห็นสีแม่น้ำต่างกันชัดเจน

  กิจกรรม : ไหว้พระขอพร / ชมวิวแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง / ดูวิถีชีวิตชาวบ้าน

  • Posts-7
  theTripPacker •  September 12 , 2013

  วิธีการเดินทาง

  การเดินทาง จากเชียงคานผ่านสามแยก(เลย-เชียงคาน) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข2195 ประมาณ20กิโลเมตร เส้นทางเลียบไปตามแม่น้ำโขง แล้วเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนท่าดีหมี(บิรเวณทางเข้าจะมีป้ายบอกทางเข้าพระใหญ่ ภูคกงิ้วสีน้ำเงิน) เข้าไปอีกประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็จะถึงพระใหญ่ภูคกงิ้ว

  • Posts-8
  theTripPacker •  September 16, 2013
  • Posts-9
  theTripPacker •  September 16 , 2013

  แกลลอรี่รูปภาพ

  • Posts-10
  theTripPacker •  October 25, 2013
 1. View more