ทั ศ นั ย ใ ช้ ใ จ เ ดิ น  ต อ น ห ลี เ ป๊ ะ..แ ซ่ บ อิ ห ลี [เ ป๊ ะ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "ป ล่ อ ย  ชี วิ ต จ ริ ง ทิ้ ง ไ ป  ว า ง ไ ว้ ข้ า ง ท า ง 
  วั น นี้ จ ะ ไ ม่ มี สั ญ ญ า น  วิ่ ง ต า ม ไ ป ที่ ใ ด 
ปิ ด ทุ ก ก า ร รั บ รู้   เ ปิ ด ไ ว้ เ พี ย ง หั ว ใ จ 
  ใ ส่ ก ร ะ เ ป๋ า ก้ า ว อ อ ก ไ ป" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าสู่หน้าร้อนแล้วใครๆ ก็คงนึกถึงทะเลเป็นที่แรกๆ แต่การมาทะเล บางคนก็มาเพราะเรื่องราวของความรัก เหมือนชีวิตจะดราม่า เอาละ!! ไม่ต้องเวิ่นเว้อ ชีวิตจะหนีร้อนหรือหนีรัก การมาทะเลอย่างน้อยเสียงคลื่นทะเลก็บอกให้เรา สู้สู้!! ไม่สิ ซู่ซุ้!!

สววรค์บนดิน in หลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ อยู่ในจังหวัดสตูล ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากตัวเมือง 62 กิโลเมตร จุดเด่นของทางเกาะหลีเป๊ะมีลักษณะที่ราบเรียบคล้ายกระดาษ รอบเกาะเต็มไปด้วยปะการังที่สวยสดงดงามและสมบูรณ์มาก พูดได้เลยดีงามพระรามเก้า เอาไปดาวล้านดวง หาดทรายที่นี่ขาวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนตูดเด็ก นักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสจึงต่างขนานนามให้เป็น "มัลดีฟส์เมืองไทย" กันเลย

"โ อ้ ท ะ เ ล แ ส น ง า ม   ฟ้ า สี ค ร า ม ส ด ใ ส  

ม อ ง เ ห็ น เ รื อ ใ บ  แ ล่ น อ ยู่ ใ น ท ะ เ ล"

น้ ำ ใ ส กั บ แ ส ง แ ด ด ที่ ก ร ะ ท บ เ ป ร่ ง ป ร ะ ก า ย แ ว ว วั บ

ชายหาดหลักๆ ที่สำคัญ ๆ มีอยู่ 3 หาด ได้แก่

หาดพัทยา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปมากที่สุด ความคึกครื้นบรรเทิงจิตคล้ายเมืองพัทยาเลยถูกขนานนามมาอย่างนั้น โรงแรม ที่พัก  ถนนคนเดินก็อยู่โซนนี่แหละ โป๊ะเรือที่มาเกาะก็อยู่หน้าหาดเลย ใครจะไปลงหาดไหนก็ต้องมาลงที่หาดนี้ก่อนครับ

หาดซันไรท์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านชาวเล

หาดซันเซ็ท อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งหันหน้าเข้ารับแสงของพระอาทิตย์ ตามชื่อของหาด ใครต้องการความเป็นส่วนตัวก็มาหาดนี้เลย รับรองเงียบสงบ 

ที่มา : http://www.easylipe.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to get there

สำหรับการเดินทางทริปนี้ ผมเลือกวิธีการเดินทางที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ จากกรุงเทพ ผมก็เลือกนั่งเครื่องบิน บินตรงมาลงหาดใหญ่ครับ (ไฟท์บินรอบ 6.30 น. ถึง 8.00 น.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ก็มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ครับ ถ้าไม่ได้จองรถตู้ (ไปกลับ 500-600 ฿) และเรือสปีดโบ้ท (1,000-1,200 ฿) ล่วงหน้าให้ไปส่งท่าเรือปากบารา ก็ตามผมมาได้เลยครับถ้าต้องการประหยัดงบการเดินทาง

หลังออกจากอาคาร เดินตรงมาด้านหน้าถนนเลยครับจะเจอรถสองแถวสีน้ำเงินจอดรออยู่ พี่คนขับจะรอโบกเรียก ก็บอกเค้าไปลงตลาดเกษตร (ขนส่งแห่งที่ 2) รถเต็มออกทันที ค่าโดยสาร 30 บาท นั่ง 20 นาที ไม่ต้องกลัวจะลงผิดบอกพี่คนขับไว้ เดี๊ยวเค้าจอดให้

หลังจากถึงขนส่ง ก็เดินตรงดิ่งไปซื้อตั๋วไปเลยครับ ช่องหมายเลข 9 บอกเค้าไปว่า ไปท่าเรือปากบาราครับ ค่าโดยสารคนละ 110฿ ซึ่งถูกกว่ารถตู้จากสนามบินเท่าตัว ได้มารอบ 9.00 น. ถ้าเต็มก็ออกเลย แต่ต้องมาให้ทันรอบนี้นะ ไม่งั้นตกเรือแน่นอนครับ

ได้ตั๋วแล้วก็ขึ้นรถมาเลือกทำเลที่นั่งไว้เลย จะได้เตรียมตัวหลับเอาแรง เดินทางอีกเกือบ 2 ชม.  แต่เดี๊ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้ เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณต่อเรืออีก เตรียมอ้วกได้เลย ^^

ด้ า น ห น้ า ท า ง เ ข้ า ท่ า เ รื อ ป า ก บ า ร า

ถึงท่าเรือแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือหาเรือไปเกาะสิครับ ทริปนี้ผมเลือกใช้ของเจ้านี้เลย Siam Speed Boat อยู่ตรงข้ามท่าเรือ ราคาซื้อรวมไปกลับก็ 1,000 ฿ ครับ เจ้แกบอกจาก 1,200 ฿ ลดให้ถ้าจะไป ได้รอบเรือออก 11.30 น. ค่าเรือมีทั้งแวะเกาะอื่นๆ ด้วยะนครับ แต่ผมเลือกยิงยาว จากนั้นก็ซื้อตั๋วรถตู้ขากลับไปหาดใหญ่ไว้เลยเดี๊ยวเต็ม ร้านติดกันเลยครับ ราคา 150 ฿ จองไว้ก่อนเลยครับ รถไปหาดใหญ่หมดรอบบ่ายนะ เพื่อใครจะกลับต้องออกจากเกาะรอบ 11.00 น. รถตู้ไปส่งตามโรงแรม ที่พัก พร้อมสนามบินสะดวกเลย 

ปล.ที่ท่าเรือ มีเรือเฟอรรี่ด้วยนะครับ ราคาก็ประมาณขาละ 350-400 ฿ เหมาะกับคนไม่รีบ ชิลๆ ชิมวิวทะเลได้เรื่อยๆ 

หลังจากได้ตั๋วเรียบร้อย เก็บให้ดีห้ามหาย!! จากนั้นก็เดินเข้าไปขึ้นเรือได้เลยครับ ก่อนเข้าก็แวะเสียค่าทำเนียนอุทยานไป 20 ฿ ครับ นั่งเรือไปอีก ประมาณ 1.40 ชม. ระยะทางอีกยาวไกล ใครเมาเรือเตรียมตัวให้พร้อม อาจจะมีอ้วกกันได้ ชุดสัมภาระแนะนำการไปเที่ยวทะเลให้ใส่ชุดสะบายๆ ไว้ก่อนเลย เราไม่รุ้ว่าลมทะเลคลื่นจะสูงขนาดไหนนะครับ เตรียมยาแก้เมา เสื้อผ้าหน้าผม กันแดด แว่น ให้เรียบร้อยเสร็จสรรพ หาตำแหน่งที่นั่งให้ดี อย่านั่งด้านข้างไม่งั้นคุณจะปวกเปียก ^^

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ 

ส ภ า พ ภ า ย ใ น เ รื อ ป ว ก เ ปี ย ก กั น เล ย ที เ ดี ย ว ^^

หลังจากเล่นเอาแทบอ้วก สุดท้ายก็มาถึงสักที สวรรค์บนดิน เห็นแล้วหายเหนื่อยเลยครับ เกาะสวยสมเสียงลือเสียงเล่าอ้าง หาดทรายขาว น้ำใสเป็นประกาย เรือมาจอดตรงโป๊ะเรือกลางทะเล ด้านหน้าหาดพัทยา จากนั้นถ้าไม่มีเรือจากที่พักมารับ ก็ต้องซื้อตั๋วค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยาน 40฿ และจ่ายค่าเรือหางยาวเข้าไปส่งหน้าเกาะอีก 50 ฿ ครับ เรือจะมาจอดด้านหน้าตรงถนนคนเดิน จากนั้นก็หาพิกัดที่พักครับว่าอยู่ตรงไหนของเกาะหรือให้รถรับจ้างภายในเกาะไปส่งตามชายหาดครับ

" เ ก า ะ ส ว า ท   ห า ด ส ว ร ร ค์   เ ห มื อ น วิ ม า น ที่ ส ร้ า ง   ไ ว้ ใ น แ ด น ดิ น
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ด ใ ส   ไ ร้ ม ล ทิ น   คื อ ส ว ร ร ค์   ข อ ง พ ว ก เ ร า"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Where to stay

เรื่องที่พัก ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับ สำหรับผมเลือกจองที่พักไม่ได้ดีมาก แค่มันเหมาะกับตัวเอง อยากได้แบบมาเอาบรรยากาศชิลๆ ติดดิน ฟินๆ เหมือนติดเกาะ คิดถึงละครจำเลยรัก เกาะสวาทหาดสรรค์ หรือจะนึกถึง ณเดชณ์ ญาญ่า ก็ไม่มีใครห้าม มโนไปเถอะแล้วแต่ความชอบ ได้ราคาที่ถูกหน่อย นอนแค่คืนเดียวเอาไรมากละ ลองถามใจดู!! อีกอย่างที่พักที่นี่แบคแพคเยอะ ต่างชาตินะ ไม่ใช่คนไทย นี่แหละเข้าทางจะได้เจอมิตรภาพ เพื่อนเดินทางทั่วโลก สำหรับใครชอบที่พักแนวนี้ ก็ตามมาครับ ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลย!! ^^

ผมจองผ่าน Agoda ได้ที่พักชื่องี้ Lipe Camping Zone เป็นแคมป์น่ารักระดับ 2 ดาว พี่เจ้าของก็โครตอินดี้เลย มีทั้งแบบเป็นกระท่อม บังกะโลและเต้นท์นอนพื้นดินกินกลางทรายครับ ได้ราคา 420 ฿ เป็นเต้นท์เล็กๆ นอนสบายครับ ไม่ไกลจากหน้าหาดพัทยา ด้านหน้าหาดมีบาร์ของพี่แกด้วยนะ ไปนอนจิบเบียร์ฟังเพลงทีโบน บอซซ่า ลุลา  ได้เลย เดินจากที่พักประมาณ 150 เมตร ก็หน้าหาดละ ^^

บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ร อ บ แ ค ม ป์

ต้ น ไ ม้ โ อ บ ล้ อ ม   เ ย็ น ๆ ส บ า ย ช่ ว ง ก ล า ง คื น

ร้ า น ชิ ล ๆ   ห น้ า ห า ด ข อ ง พี่ แ ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากวางกระเป๋าก็ออกไปใช้ชีวิตสิ ตั้งใจมาตั้งไกลแล้วจะให้มานอนอืดก็ไม่ได้ ออกไปรับลม เอาให้สุด เอาให้คุ้มกับการเดินทาง แว่นตา ครีมกันดำ เกงว่ายน้ำ พร้อมแล้วก็ไปกัน สายเรียบร้อย หรูหรา ไม่ชอบการเล่นน้ำ กลัวแดด ชมแต่พองามเนาะ ^^

"T h i s  i s  t h e  v a c a t i o n  t i m e  เ ว ล า นี้ ช่ า ง มี ค ว า ม ห ม า ย 
ดื่ ม ชี วิ ต ช้ า ช้ า  แ ล้ ว พั ก ผ่ อ น  ลื ม ค ว า ม จ ริ ง ร้ า ย ร้ า ย  ทิ้ ง เ อ า ไ ว้ ก่ อ น 
T h i s   i s   t h e   v a c a t i o n   t i m e"

หลังจากปล่อยตัวปล่อยใจ เผลอเลอไปกับความสุข เม่อมองอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า ก็ได้เวลากลับไปอาบน้ำปะแป้งจอนสัน ติดขนตา ทาเล็บ ชาตแบตมือถือ พักผ่อน  ก่อนออกมาหาของอร่อยกินกันครับ เดินถนนคนเดิน จิบเบียร์ริมทะเลต่อ ชีวิตอย่าไปคิดอะไรมาก อยู่กลางทะเล มีน้ำกับทราย แค่นั้นครับ ^^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walking Street

สำหรับใครไม่รุ้จะทำอะไรในยามค่ำคืนบนเกาะหลีเป๊ะ ที่นี่ก็มีถนนคนเดิน แสงสีเสียง ที่แต่งแต้มสีสันให้ ให้คุณดื่มด่ำตลอดทั้งคืน ทั้งร้านอาหาร ร้านของฝาก ร้านเหล้า บาร์ชิคๆ ร้านซีฟู้ด รวมไปถึงบริเวณหน้าชายหาด บรรยากาศดีดี ลมพัดเย็นสบาย ฟังเพลงคลอจิบเบียร์ให้เคลิ้มเลยครับ  ผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก โดยรอบๆ ถนนคนเดินครับและชายหาดยามค่ำคืน

"อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท ค ว า ม เ ศ ร้ า   ค ว า ม ทุ ก ข์  ร ะ เ ห ย เ ป็ น ค วั น

 ป ล่ อ ย ค ว า ม คิ ด ล่ อ ง ล อ ย สั ก วั น" 

เดินได้สักพักก็หาะไรลองท้องครับ ที่นี่มีร้านซีฟู้ดเยอะแยะมากมายครับ ถ้าสายฮาดคอกินเยอะก็แนะนำร้านซีฟู้ดบุฟเฟ่ะปิ้งย่างบนถนนคนเดินครับ ไม่รวมเครื่องดื่ม 490 ฿  มีร้านเดียวหาไม่ยาก กุ้งหวานๆ ปลาหมึกตัวบักเอ้บ ปลาสดสดตัวเบ่อเล่อ บอกเลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ

กินเสร็จหาที่ย่อยสิทีนี้ กลับมานั่งชิลร้านพี่แกหน้าหาดครับ จิบเบียร์เอาบรรยากาศ ฟังเพลงคลอๆ ก่อนแยกย้ายไปนอนตามอัธยาศัย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รุ่งอรุณของเช้าวันใหม่ก่อนกลับ ตั้งใจจะไปดูตะวันทอแสงที่หาดซันไรท์ แต่ด้วยความขี้เกียจและต้องเสียเงินค่ารถรับจ้างไปส่งที่หน้าหาด  ผมเลยแค่มาเดินหน้าหาดพัทยา รับอากาศดีดี ช่วงน้ำกำลังขึ้น หาดทรายสวยๆ น้ำใสๆ ทำให้รู้สึกกับการที่เราได้รีเซตปลอด กอดความสุขอีกครั้ง 

"ตื่ น ต อ น เ ช้ า  ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ก็ ทั ก ท า ย  ล ม ย า ม ส า ย  ท ำ ใ ห้ ใ จ ยิ่ ง ชื่ น บ า น
จู ง มื อ ฝ่ า ค ลื่ น ท ะ เ ล  ย า ม ห มู่ น ก โ ผ ผ่ า น  เ ธ อ กั บ ฉั น ยิ่ ง สุ ข   ใ น ฤ ทั ย"

"มี เ ว ล า ใ ห้ หั ว ใ จ  กั บ ส า ย ล ม ไ ด้ ทั ก ท า ย  

เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ แ ส ง แ ด ด  แ ล ะ ร่ า ง ก า ย ไ ด้ พ บ กั น 

อ า ก า ศ ถ่ า ย เ ท ค ว า ม เ ศ ร้ า  ค ว า ม ทุ ก ข์ ร ะ เ ห ย เ ป็ น ค วั น 

ป ล่ อ ย ค ว า ม คิ ด ล่ อ ง ล อ ย สั ก วั น"

สูดเอาความสุขเต็มปอด ก็ได้เวลากลับไปอาบน้ำแพคกระเป๋ากลับครับ สำหรับใครลงเรือที่จุดไหนให้ไปรอเรือออกที่จุดนั้นนะครับ จ่ายค่าเรือหางยาวอีกคนละ 50฿ ไปส่งที่โป๊ะเรือ รอเรือมารับตามกำหนดการครับ นั่งเรือมาถึงท่าเรือปากบาราเกือบจะบ่ายโมงพอดี ก็ขึ้นรถตู้ต่อเพื่อใปหาดใหญ่ครับ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปโดยภาพรวม 

สำหรับใครที่ต้องการอยากมาสัมผัสสวรรค์บนดินแห่งนี้ผมแนะนำเลยครับว่าเกาะหลีเป๊ะสวยจริงๆ ถ้าให้คะแนน ผมให้ 9.5/10 ครับ เพราะไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แบบ แต่บอกได้แค่ว่าความสวยงามของเกาะ ทะเล หาดทราย ปะการัง รับรองคุณจะไม่เสียดายที่ได้มาเลย เกาะหลีเป๊ะเกาะที่สวยสมคำล่ำลือ ไม่แพ้เกาะ ชายหาดที่สวยๆ on Top จากต่างประเทศแน่นอนครับ อาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเหนื่อยพอสมควร แต่ถ้ามีเวลามาแล้วแนะนำให้มานอนที่เกาะสัก 2 คืนครับ ออกไปทัวร์เกาะต่างๆ ดำน้ำดูปะการัง รับรองว่าสวรรค์บนดินแห่งนี้จะมอบความสุขให้แก่คุุณจนคุ้มค่าแน่นอน ถ้าอยากขึ้นสวรรค์ก็มานะ!! 

ll ภาพถ่ายก็คือ ความทรงจำ แต่สถานที่จริง มัน คือ ศิลปะ ll

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมทุกอย่าง               = 437฿/คน (โปรแอร์เอเชีย)

ค่ารถสองแถวไปส่งตลาดเกษตร                     = 30฿/คน

ค่ารถตู้หาดใหญ่-ปากบารา                             = 110฿/คน

ค่าเรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ รวมทุกอย่าง             = 1,000฿/คน

ค่าเข้าอุทยาน (ท่าเรือปากบารา)                     = 20฿/คน

ค่าเข้าอุทยานจ่ายหน้าเกาะหลีเป๊ะ                  = 40฿/คน

ค่าเรือหางยาวส่งเกาะไป-กลับ รวมทุกอย่าง     = 100฿/คน

ค่ารถรับจ้างส่งที่พัก                                      = 50฿/คน

ค่าที่พักเกาะหลีเป๊ะ (เต๊นท์)                           = 420฿/คน/คืน

ค่ารถตู้ขากลับปากบารา-หาดใหญ่                  = 150฿/คน

ค่าที่พักหาดใหญ่                                          = 335฿/คน/คืน

ค่ารถสองแถวจากตลาดกิมหยง-สนามบิน        = 30฿/คน

รวมทุกอย่าง 2,722฿

 

ปล.ตลอดทริปไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่ม ครับ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความสะดวกจ่ายของแต่ละบุคคลนะครับ สำหรับคนงบน้อยก็เอาไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น สำหรับคนงบมากก็เลือกที่ชอบที่ต้องการครับ ถ้ารีวิวมีประโยชน์ก็แชร์ได้เลยครับ หวังว่าจะติดตามรีวิวการเดินทางจากผมเรื่อยๆ ขอบคุณมากที่เสียสละเวลาในการรับชม ^^

---------------------------------------------------สุ ข ส วั ส ดี---------------------------------------------------