Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

Slow Life ที่ คีรีวง ในเมืองคนพูดเร็วววววววว !! หมู่บ้านคีรีวงที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลำธารที่ใสเย็น ตั้งอยู่ที่ ต. กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย อากาศดีจริงแก ดีมาก ฟอกปอดได้ดีทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย, เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิธีชีวิตง่ายๆ มีตลาดร้านค้าเล็กๆ อยู่ท่านกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีลำธารขนาดใหญ่ที่ใสเย็นไหลเซาะผ่านโขดหินกลางหมู่บ้าน สามารถลงเล่นน้ำได้ หากใครสนใจจะค้างคืนที่นี่ก็มีให้บริการห้องพัก โฮมสเตย์หลายแบบ มีบริการให้เช่ารถจักรยาน อยากใช้ชีวิตเงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย ลองพาตัวเองมาสัมผัสความชิลนี้ได้ที่นครนะคะ :) #kiriwong #kiriwonriverview #nakhonsithammarat #nakhon #slowlife #คีรีวง #หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Slow Life ที่ คีรีวง ในเมืองคนพูดเร็วววววววว !! หมู่บ้านคีรีวงที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลำธารที่ใสเย็น ตั้งอยู่ที่ ต. กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย อากาศดีจริงแก ดีมาก ฟอกปอดได้ดีทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย, เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิธีชีวิตง่ายๆ มีตลาดร้านค้าเล็กๆ อยู่ท่านกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีลำธารขนาดใหญ่ที่ใสเย็นไหลเซาะผ่านโขดหินกลางหมู่บ้าน สามารถลงเล่นน้ำได้ หากใครสนใจจะค้างคืนที่นี่ก็มีให้บริการห้องพัก โฮมสเตย์หลายแบบ มีบริการให้เช่ารถจักรยาน อยากใช้ชีวิตเงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย ลองพาตัวเองมาสัมผัสความชิลนี้ได้ที่นครนะคะ :) #kiriwong #kiriwonriverview #nakhonsithammarat #nakhon #slowlife #คีรีวง #หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Slow Life ที่ คีรีวง ในเมืองคนพูดเร็วววววววว !! หมู่บ้านคีรีวงที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลำธารที่ใสเย็น ตั้งอยู่ที่ ต. กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย อากาศดีจริงแก ดีมาก ฟอกปอดได้ดีทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย, เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิธีชีวิตง่ายๆ มีตลาดร้านค้าเล็กๆ อยู่ท่านกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีลำธารขนาดใหญ่ที่ใสเย็นไหลเซาะผ่านโขดหินกลางหมู่บ้าน สามารถลงเล่นน้ำได้ หากใครสนใจจะค้างคืนที่นี่ก็มีให้บริการห้องพัก โฮมสเตย์หลายแบบ มีบริการให้เช่ารถจักรยาน อยากใช้ชีวิตเงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย ลองพาตัวเองมาสัมผัสความชิลนี้ได้ที่นครนะคะ :) #kiriwong #kiriwonriverview #nakhonsithammarat #nakhon #slowlife #คีรีวง #หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Slow Life ที่ คีรีวง ในเมืองคนพูดเร็วววววววว !! หมู่บ้านคีรีวงที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลำธารที่ใสเย็น ตั้งอยู่ที่ ต. กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย อากาศดีจริงแก ดีมาก ฟอกปอดได้ดีทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย, เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิธีชีวิตง่ายๆ มีตลาดร้านค้าเล็กๆ อยู่ท่านกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีลำธารขนาดใหญ่ที่ใสเย็นไหลเซาะผ่านโขดหินกลางหมู่บ้าน สามารถลงเล่นน้ำได้ หากใครสนใจจะค้างคืนที่นี่ก็มีให้บริการห้องพัก โฮมสเตย์หลายแบบ มีบริการให้เช่ารถจักรยาน อยากใช้ชีวิตเงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย ลองพาตัวเองมาสัมผัสความชิลนี้ได้ที่นครนะคะ :) #kiriwong #kiriwonriverview #nakhonsithammarat #nakhon #slowlife #คีรีวง #หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Slow Life ที่ คีรีวง ในเมืองคนพูดเร็วววววววว !! หมู่บ้านคีรีวงที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลำธารที่ใสเย็น ตั้งอยู่ที่ ต. กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย อากาศดีจริงแก ดีมาก ฟอกปอดได้ดีทีเดียว ลมพัดเย็นสบาย, เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิธีชีวิตง่ายๆ มีตลาดร้านค้าเล็กๆ อยู่ท่านกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีลำธารขนาดใหญ่ที่ใสเย็นไหลเซาะผ่านโขดหินกลางหมู่บ้าน สามารถลงเล่นน้ำได้ หากใครสนใจจะค้างคืนที่นี่ก็มีให้บริการห้องพัก โฮมสเตย์หลายแบบ มีบริการให้เช่ารถจักรยาน อยากใช้ชีวิตเงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย ลองพาตัวเองมาสัมผัสความชิลนี้ได้ที่นครนะคะ :) #kiriwong #kiriwonriverview #nakhonsithammarat #nakhon #slowlife #คีรีวง #หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย