Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
Nina Nakkaraj
  1. March 2017
   Review list
   • 1Reviews
   • 1Places
   • 0Photos
  2. Places
 1. "พิธีถวายผางประทีป" วันมาฆบูชา ณ วัดพันเตา จ.เชียงใหม่ ... 1 ปีมีเพียง 4 ครั้ง เฉพาะวันพระใหญ่ - มาฆบูชา, อาสาฬหบูชา, วิสาขบูชา, ลอยกระทง (ยี่เป็งถือเป็นวันสำคัญของล้านนา)
  1. February 2017
   Check in list
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
  2. Places