Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
Nithiyapon Thoprasert
 1. ชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน กลิ่นอายชุมชนที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมฝรั่งเศษ ชุมชนนี้จะคล้ายๆชุมชนจันทบูร แต่ชุมชนนี้อยู่ในกรุงเทพ ชาวกทมหรือใกล้ๆ มาเที่ยวชมได้
  1. January 2017
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 11Photos
  2. Places