Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
ต่อศักดิ์ ทรัพย์มา
 1. 13 Jun
  Via Computer  

  ต่อศักดิ์ ทรัพย์มา

    จังหวัดพัทลุง (Phatthalung Province) จังหวัดพัทลุง

  เมืองลุงเมืองรอง แต่ความสวยงามของธรรมชาติรับรองไม่เป็นรองจังหวัดใด
  1. June 2019
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 9Photos
  2. Places
  3. Tagged photos
 1. ดอยอ่างขาง ชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องทะเลหมอก และดอกนางพญาเสือโคร่ง
  1. November 2018
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 7Photos
  2. Places
  3. Tagged photos
 1. 11 Sep
  Via Computer  

  ต่อศักดิ์ ทรัพย์มา

    ม่อนสน ดอยอ่างขาง

  อุณหภูมิ 17°C ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น “จุดชมวิวม่อนสน” บนดอยอ่างขาง
  1. September 2018
   • 0Provinces
   • 1Places
   • 5Photos
  2. Tagged photos
  1. June 2018
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
  2. Places
  3. Tagged photos
 1. พระเจดีย์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ อายุร่วม 1,000 ปี เป็นเจดีย์องค์ใหญ่สูง สวย สง่า สร้างครอบองค์เก่าไว้ ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะเคารพของชาวอ าเภอดอยสะเก็ด ทุกปีในเดือน 8 เป็ง (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ใต้) ทางวัดจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลงมาจากที่ประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ า และจะมีปรากฏสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรูปบูชาทองค า พระพุทธรูปทองส าริด อีกจำนวนมากเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการบูชาสืบไป
  1. April 2018
   • 0Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
  2. Tagged photos