Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
Por LookGoei
 1. ... ชุมชนคนลุ่มน้ำแห่งทะเลน้อย กับวิถีชีวิตยามเช้า ... บ้านปากประ ทะเลน้อย จ.พัทลุง ...
  1. November 2014
   Check in list
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
 1. ดอยผาช้าง ในมุมมองจากดอยผาจิ ... ดินแดนของเหล่าสหายยุค ๑๔ ตุลาฯ ... ที่นี่ มีสหายบางท่านที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริเวณตีนดอยตั้งแต่ยุคปฏิวัติจนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยคิดจะกลับสู่เมืองอีกเลย และยังมีสุสานของเหล่าสหายที่ได้เสียชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วย ... ดอยผาช้าง-ผาจิ ดินแดนประวัติศาสตร์ จ.พะเยา ...
  1. September 2014
   Check in list
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
 1. เกาะยอ ... ชุมชนคนสองน้ำ ... เป็นชุมชนคนที่อยู่ระหว่าทะเลอ่าวไทย และทะเลสาปสงขลา ...
  1. August 2014
   Check in list
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 1Photos
  2. Places
 1. เกาะพะลวย หรือดินแดนที่รู้จักกันว่าเป็น Green Island ... เกาะต้นแบบพลังงานบริสุทธิ์ ... ดินแดนที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือเคยไปเยือน ความงามตามธรรมชาติที่ยังคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ... จะมีเกาะเล็กๆซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเกาะตะปู ตั้งตระหง่านอยู่หน้าอ่าวสองพี่น้อง ซึ่งถูกเรียกว่า "เกาะเรือใบ" หรือ "เกาะหลักแจว" ...
  1. May 2014
   Check in list
   • 1Provinces
   • 1Places
   • 2Photos
  2. Places
 1. เกาะพะลวย หรือดินแดนที่รู้จักกันว่าเป็น Green Island ... เกาะต้นแบบพลังงานบริสุทธิ์ ... ดินแดนที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือเคยไปเยือน ความงามตามธรรมชาติที่ยังคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ... จะมีเกาะเล็กๆซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเกาะตะปู ตั้งตระหง่านอยู่หน้าอ่าวสองพี่น้อง ซึ่งถูกเรียกว่า "เกาะเรือใบ" หรือ "เกาะหลักแจว" ...